Współpraca ZSL Leżajsk z Okręgową Radą Adwokacką

Współpraca ZSL Leżajsk z Okręgową Radą Adwokacką

W dniu 21 listopada 2022 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku z Izbą Adwokacką w Rzeszowie .

Celem zawartego porozumienia jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, których założeniem jest podniesienie jakości kształcenia młodzieży z zakresu prawa w klasach LO o profilu humanistyczno-prawnym i w klasach o kierunku kształcenia technik ekonomista. W ramach współpracy zaplanowane są liczne spotkania z adwokatami oraz inscenizacje rozpraw sądowych z udziałem uczniów.

W przyjaznej atmosferze w spotkaniu wzięli udział:

Dziekan Izby adw. Marcin Cichulski,

Dyrektor ZSL Leżajsk mgr inż. Zbigniew Trębacz oraz osoby wyznaczone do kontaktów w celu realizacji postanowień porozumienia: ze strony Izby Adwokackiej w Rzeszowie Członek Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Beata Woś, natomiast ze strony Szkoły mgr Urszula Szyszka.

Urszula Szyszka