Wycieczka dydaktyczna w ramach współpracy z Kolejowym terminalem przeładunkowym – PKP Cargo Connect sp. z o.o. – Railport Medyka

Wycieczka dydaktyczna w ramach współpracy z Kolejowym terminalem przeładunkowym – PKP Cargo Connect sp. z o.o. – Railport Medyka

W dnia 27 października 2023 r. uczniowie klas spedycyjnych – 4 TS i 3 TS uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do terminala przeładunkowego w Medyce PKP Cargo Connect z o.o. Uczniowie mieli okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktykami stosowanymi u największego polskiego przewoźnika w transporcie kolejowym.

Centrum obsługuje wymianę handlową głównie pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą. Firma posiada terminale na styku normalnych (1435 mm) i szerokich (1520 mm) torów kolejowych, umożliwiające przeładunek i składowanie większości ładunków.

Opiekunami wycieczki były Panie: Marta Makówka, Karina Terech – Kondub,  Urszula Szyszka i Agnieszka Kolano.

Agnieszka Kolano