XXXI Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2022

XXXI Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2022

17 marca 2022 roku po raz trzydziesty pierwszy odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR. Konkurs ten jest jednoetapowy, a u nas w obecnej formule po raz dziewiętnasty. W Polsce bierze w nim udział ponad 350000 osób. Uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior i Student. Obejmują one uczniów od drugiej klasy szkoły podstawowej aż do najstarszych klas liceum i technikum. Konkurs jest całkowicie zewnętrzny. Zestawy zadań układają i poprawę prac dokonują ogólnopolscy organizatorzy konkursu w Toruniu.

W naszej grupie obejmującej Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Leżajsku, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Leżajsku, Szkołę Podstawową w Brzyskiej Woli, Szkołę Podstawową w Biedaczowie, Szkołę Podstawową w Kuryłówce, Zespół Szkół w Wierzawicach, Zespół Szkół w Giedlarowej, Zespół Szkół w Dębnie i Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej zgłoszono do konkursu 406 uczniów z powiatu leżajskiego. Rozwiązywali oni testy przed komisjami konkursowymi w dziewięciu szkołach.

W naszej szkole nasi uczniowie startowali kategoriach JUNIOR i STUDENT. Było ich aż 80.

Ta edycja konkursu finansowana jest ze środków Starostwa Leżajskiego dzięki poparciu starostwa.

W pracach komisji konkursowych brało udział 40 nauczycieli, a jej pracom przewodniczył Bogdan Wójtowicz.

Na początku czerwca najlepsi uczestnicy podczas podsumowania konkursu w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku otrzymają dyplomy i cenne nagrody.

Bogdan Wójtowicz