„Z polszczyzną na co dzień” – XX edycja konkursu ortograficzno-językowego

„Z polszczyzną na co dzień” – XX edycja konkursu ortograficzno-językowego

W dniu 23 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XX, jubileuszowej edycji konkursu ortograficzno – językowego pod hasłem: „Z polszczyzną na co dzień”, organizowanego przez nauczycieli bibliotekarzy. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych, a jego główny cel to krzewienie kultury żywego słowa i pięknej, poprawnej polszczyzny. Tym razem w eliminacjach, które odbyły się 15 listopada w auli szkolnej, wzięło udział 21. pierwszoklasistów. Zadaniem uczestników było poprawne rozwiązanie quizu ortograficznego oraz rozwiązanie testu z gramatyki. W tym roku konkurs został poszerzony o zadania z literatury pięknej, co wynika z udziału naszej szkoły w realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Uczestnicy mieli więc okazję zweryfikować  swoje wiadomości i umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim oraz wykazać się znajomością lektur szkolnych, co wbrew pozorom nie było takie łatwe.

Zwycięzcy konkursu to:

Julia Babij kl. 1 I   I miejsce
Klaudia Żuraw kl. 1 I   II miejsce
Agata Gorzelnik kl. 1 I   II miejsce ex aeqo
Iga Tasior kl. 1 H   III miejsce

Wyróżnienie:

Nikola Daczyńska kl. 1 H
Alicja Piskor kl. 1 H

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy uzyskanych wyników! Dbajmy o piękno naszej mowy ojczystej, pamiętając jednocześnie, że troska o nią wyraża się m.in. poprzez czytanie książek. Wzbogaca ono bowiem słownictwo, zwiększa wrażliwość, uczy myślenia i pozwala posługiwać się pięknymi słowami, bez wulgaryzmów i agresji.

Agnieszka Wilińska-Gol