„ZDROWY NAWYK, ZDROWE PIERSI” – Warsztaty profilaktyczne

„ZDROWY NAWYK, ZDROWE PIERSI” – Warsztaty profilaktyczne

Nowotwór piersi stanowi jedno z największych zagrożeń onkologicznych współczesnego świata. Dlatego w naszej szkole podejmujemy tematy związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów piersi zwracając szczególną uwagę na budowanie odpowiednich nawyków prozdrowotnych wśród młodzieży.

W dniu 03.01.2023 r. w naszej szkole już po raz drugi odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas: 1A, 1B, 1C, 2TE zorganizowane we współpracy z Kolegium Nauk Medycznych UR oraz Studenckim Kołem Naukowym Profilaktyki Zdrowotnej Kobiet i Studenckim Kołem Naukowym Innowacyjnych Technik Rehabilitacyjnych UR.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez Panią dr n. biol. Martę Kopańską i Panią dr n.o zdr. Joannę Błajdę wraz ze studentkami z kierunków: położnictwa i fizjoterapii.

W pierwszej części uczniowie zapoznani zostali ze specyfiką schorzeń piersi oraz ich profilaktyką, a następnie przeszli do zajęć praktycznych. Dzięki fantomom piersi młodzież uczyła się samobadania i samokontroli oraz rozpoznawania zmian onkologicznych. W drugiej części nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach „Zdrowy Prymus” w trakcie których poznali metody skutecznego uczenia się.

Składamy gorące podziękowania dla Pani dr n. biol. Marty Kopańskiej oraz Pani dr n.o zdr. Joanny Błajdy wraz ze studentkami za podzielenie się z nami wiedzą, doświadczeniem oraz poświęcony nam czas.

Magdalena Chowaniec
Jadwiga Jarosz – Świdrak
Angelika Szkamruk