„ZOSTAŃ POMOCNIKIEM św. MIKOŁAJA”

„ZOSTAŃ POMOCNIKIEM św. MIKOŁAJA”

Tak jak co roku wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dobry Dom” wzięli udział w akcji pod hasłem „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja”. W sobotę 28.11.br. w 9-ciu sklepach na terenie Leżajska młodzież czuwała nad zbiórką słodyczy oraz żywności o przedłużonym  terminie ważności. Do zadań wolontariuszy należało m.in.: informowanie klientów o zbiórce, zachęcanie ich do udziału w akcji, odbieranie od klientów produktów spożywczych i odkładanie ich do przygotowanych koszy, pomoc w składowaniu zebranych darów. Produkty te trafią do najbardziej potrzebujących dzieci i rodzin z powiatu leżajskiego.

W akcję zaangażowali się wolontariusze z klas: 3b, 3w, 2e, 2w, 1a, 1b, 1e, 1g, 1f, 1i.

E.R.