„ZOSTAŃ POMOCNIKIEM św. MIKOŁAJA”

„ZOSTAŃ POMOCNIKIEM św. MIKOŁAJA”

Po raz kolejny wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobry Dom wzięli udział w akcji pod hasłem „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja”. W sobotę 29.11.br. w 10-ciu sklepach na terenie Leżajska młodzież czuwała nad zbiórką słodyczy oraz żywności o przedłużonym terminie ważności. Do zadań wolontariuszy należało m.in.: informowanie klientów o zbiórce, zachęcanie ich do udziału w akcji, odbieranie od klientów produktów spożywczych i odkładanie ich do przygotowanych koszy, pomoc w składowaniu zebranych darów. Produkty te trafią do najbardziej potrzebujących dzieci i rodzin z powiatu leżajskiego.

W akcję zaangażowali się wolontariusze z klas: 3a, 3d, 3g, 2a, 2d, 1a, 1b, 1e, 1g, 1h, 1TL.

E.Rup