Zostań uczniem elitarnej klasy o profilu cyberbezpieczeństwo

Zostań uczniem elitarnej klasy o profilu cyberbezpieczeństwo

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego jest jedną z szesnastu szkół w Polsce realizującą w nowym roku szkolnym 2021/2022 pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą”. W ramach eksperymentu pedagogicznego powstanie w ZSL w Leżajsku 15-osobowa klasa o profilu cyberbezpieczeństwo.

Udział Naszej szkoły w tym projekcie to efekt konkursu zorganizowanego przez MON wśród szkół średnich. Pod uwagę brane były wyniki egzaminu maturalnego z poprzednich lat z matematyki, fizyki i informatyki oraz osiągnięcia uczniów w olimpiadach. Wyniki te pozwoliły trafić szkole do tego elitarnego grona.

Uczniowie będą mieli możliwość nauki takich przedmiotów jak m.in.: historia kryptografii, kryptografia, cyberbezpieczeństwo czy zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji.  Zdobędą wiedzę na temat współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne. Planowane są także zajęcia zdalne w formie elearningu, wizyty studyjne i spotkania z wojskowymi ekspertami od cyberbezpieczeństwa.

Rekrutacja ruszy w przyszłym roku i będą brane pod uwagę oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz z języka angielskiego (min. oceny dobre). Kandydaci muszą wykazać się uzyskaniem w procesie rekrutacji minimum 150 punktów oraz oceny co najmniej dobrej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Ministerstwo uruchamiając ten projekt chce przygotować potencjalnych kandydatów do pracy w instytucjach państwowych i prywatnych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo czy tworzonych właśnie Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni.

W czerwcu 2020 roku Minister Obrony Narodowej wręczył certyfikaty szkołom zaproszonym do udziału w programie.

Autor: Bożena Leniart

https://tvn24.pl/polska/sa-pieniadze-na-lekcje-z-cyberbezpieczenstwa-kto-je-otrzyma-4631269