Zwycięstwo  Łukasza Szczepańskiego z klasy 5 TEP w Podkarpackim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie

Zwycięstwo Łukasza Szczepańskiego z klasy 5 TEP w Podkarpackim Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie

Uczeń naszej szkoły zajął III miejsce a tym samym otrzyma –  bezpłatne studia I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” lub „Kryminologia” w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej oraz zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia, realizacja nagrody nastąpi w roku zdania egzaminu maturalnego oraz nagroda rzeczowa.

Serdecznie Gratulujemy!!!

Agnieszka Kolano