Biblioteka – Historia

Home / Biblioteka – Historia

Historia biblioteki szkolnej sięga początków istnienia gimnazjum tj. 1912 r. W tym czasie zaczęto gromadzić książki, głównie pochodzące z darów. Były to powieści historyczne i podróżnicze oraz opisy dziejów Polski.

Zasoby biblioteczne podzielone były na dwa działy: bibliotekę nauczycielską i bibliotekę polską uczniów.

Ciekawostka! Książek nie wypożyczano indywidualnie, ale klasami, w ustalonych dla nich dniach i godzinach.

Na jednego ucznia przypadało ok. 10 książek przeczytanych w ciągu roku szkolnego. W starszych klasach liczba ta zazwyczaj podwajała się. Dla porównania dzisiaj na jednego ucznia przypada 2,03 przeczytanych książek.

W latach 1930/31 bibliotekę podzielono na:

– nauczycielską (liczącą 1082 dzieł)

oraz uczniów:

– polską (1428),
– ruską (107),
– niemiecką (62).

Każda z nich miała swojego opiekuna.

W okresie II wojny światowej leżajskie gimnazjum i liceum zostało objęte zakazem nauczania. Hitlerowcy zdemolowali budynki szkolne, zniszczyli lub wywieźli pomoce naukowe.

Znaczna część księgozbioru ocalała jednak dzięki nauczycielom (przede wszystkim S. Gduli i J. Grögerowi), którzy przechowywali zbiory w swoich domach. Przez cały czas okupacji książki były wypożyczane młodzieży uczącej się w tajnych zespołach oraz zaufanym mieszkańcom Leżajska.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po zakończeniu działań wojennych zbiory zostały zwrócone szkole.

Księgozbiór systematycznie uzupełniano o nowe pozycje.

W roku szkolnym 1974/75 szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 6.

W następnych latach oddano do użytku skrzydło, w którym ulokowano m.in. bibliotekę (mieści się ona tutaj do dnia dzisiejszego; początkowo zajmowała tylko jedno pomieszczenie – obecną czytelnię).

Ciekawostka! W latach osiemdziesiątych wprowadzono obowiązkową w danym roku szkolnym godzinę przysposobienia czytelniczego. W ramach tych zajęć młodzież uczyła się m.in. korzystać z katalogów, sporządzać przypisy i opisy bibliograficzne.

W celu poprawy czytelnictwa zwiększono liczbę godzin pracy biblioteki, tak, aby uczniowie mogli korzystać z księgozbioru codziennie. Między klasami prowadzono konkursy czytelnicze, organizowano sesje popularnonaukowe, wystawki oraz kiermasze książek itp.

We wrześniu 1992 roku przy bibliotece po raz pierwszy zorganizowano czytelnię szkolną. Była ona czynna w godzinach otwarcia wypożyczalni oraz dodatkowo (w okresie jesienno – zimowym) w godzinach wieczornych od 17.30 do 19.30.

W grudniu 1994 roku dzięki zabiegom mgr Elżbiety Sokołowskiej – wykwalifikowanej i dynamicznej bibliotekarce oraz hojności i staraniom Dyrekcji – zainstalowano w wypożyczalni pierwszy komputer z programem obsługującym bibliotekę szkolną (MOL w wersji DOS). Tym samym rozpoczęto proces komputeryzacji biblioteki. Wraz z wprowadzaniem danych do komputera dokonano klasyfikacji księgozbioru wg UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej).

Ciekawostka! Nasza biblioteka była jedną z pierwszych skomputeryzowanych bibliotek w województwie podkarpackim. Komputeryzację zbiorów zakończono w 1998 roku. Przestały wówczas funkcjonować tradycyjne karty książek oraz czytelników. W roku szkolnym 2000/2001 użytkowników biblioteki spotkała miła niespodzianka – zaczęto wypożyczać książki przy użyciu czytników laserowych. Każdy uczeń otrzymał identyfikator ze swoimi danymi oraz z kodem kreskowym.

Wraz z pojawieniem się nowych technologii zaczęto gromadzić obok tradycyjnych źródeł informacji (książek i broszur) także nagrania na kasetach magnetofonowych, kasetach VHS, oprogramowanie komputerowe na dyskietkach, a w późniejszym czasie programy i filmy na płytach CD i DVD.

W 1999 roku biblioteka uzyskała dostęp do sieci Internet. Z tego źródła informacji za niewielką odpłatnością mogli korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

W roku 2000/01 w czytelni szkolnej zainstalowano 4 stanowiska komputerowe i 1 stanowisko z oprogramowaniem Office 2000, z bezpłatnym dostępem do Internetu.

W 2005 roku w bibliotece szkolnej utworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Powstało ono dzięki projektowi MEN, współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny. Biblioteka wzbogaciła się wówczas o 4 dodatkowe stanowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem, skaner oraz urządzenie wielofunkcyjne. W późniejszych latach, w ramach tego samego projektu, pracownię ICIM powiększono o kolejny sprzęt komputerowy.

Obecnie posiadamy 8 stanowisk komputerowych, skaner, urządzenie wielofunkcyjne. W bibliotece znajdują się również laptopy, rzutniki oraz ekrany projekcyjne, systematycznie wykorzystywane przez nauczycieli do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

W 2006 roku pomieszczenia biblioteki zostały gruntownie wyremontowane. Wymieniono podłoże, oświetlenie, a stare drewniane regały zastąpiono nowymi – metalowymi. Dzięki temu biblioteka zyskała bardziej przytulny i nowoczesny wygląd.

W roku szkolnym 2015/2016 biblioteka przejęła zbiory NKJO. Jej księgozbiór powiększył się wówczas o 6059 woluminów: książki, kasety, materiały multimedialne do nauki języków obcych.

Księgozbiór naszej biblioteki jest sukcesywnie selekcjonowany i uzupełniany, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli, a oprogramowanie wciąż uaktualniane.

Zapraszamy zatem wszystkich do korzystania z zasobów oraz możliwości oferowanych przez bibliotekę szkolną.

Sięgajmy po dobre książki, albowiem – gdybyśmy tyle tylko umieli, ile się w szkołach nauczyć można, mądrość nasza byłaby […] dziecinna, błaha. Jedno zaś tylko czytanie książek czyni ludzi uczonymi i wielkimi w ojczyźnie.*

* Z regulaminu Gimnazjum OO.Pijarów ( rok 1881 ).Cytat pochodzi ze strony www:Biblioteka liceum i gimnazjum zakonu Pijarów w Krakowie[online][dostęp:01.09.2010]. Dostępny w: http://www.liceum.pijarzy.pl/biblioteka

Historia biblioteki szkolnej została opracowana na podstawie:

– Gimnazjum i Liceum w Leżajsku 1912 -2002. Księga Jubileuszowa pod red. Zbigniewa Andresa. Wyd. 2 popr. i uzup. Leżajsk-Rzeszów. Edytor.2003. ISBN 83-917694-1-0

– Sprawozdań z pracy biblioteki szkolnej