Księga Jubileuszowa 1912-2012 (wybrane fragmenty)

Home / Księga Jubileuszowa 1912-2012 (wybrane fragmenty)

KOMITET REDAKCYJNY KSIĘGI JUBILEUSZOWEJ

Stanisław Bartnik
Jadwiga Bryniarska
Zbigniew Larendowicz
Łucja Łukasik
Agnieszka Wilińska-Gol

ISBN 978-83-61746-89-8

KOMITET ORGANIZACYJNY ZJAZDU

Stanisław Bartnik, Jadwiga Bryniarska, Małgorzata Bucior, Krystyna Gnatek, Andrzej Horoszko, Elżbieta Jaworska, Barbara Kuczek, Piotr Lasota, Grzegorz Leja, Łucja Łukasik, Bogusław Majcher, Dymitr Malec, Izabela Miazga, Elżbieta Rup, Leszek Sarzyński, Waldemar Tłuczek, Rafał Tuleja, Agnieszka Wilińska-Gol

ROZDZIAŁ I
Z kart historii szkoły

Historia oświaty wpisana w dzieje miasta

Tajne nauczanie na poziomie średnim na terenie Leżajska w latach 1939-1944

ROZDZIAŁ II
NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS

Edukacja ekonomiczno-zawodowa

Błogosławiony Jan Paweł II obecny w życiu społeczności szkolnej

ROZDZIAŁ III
Ocalić od zapomnienia

Zjazdy koleżeńskie absolwentów

Karty wspomnień

Absolwenci piszą …

ROZDZIAŁ IV
Nauczyciele i uczniowie

Absolwenci i abiturienci Gimnazjum – Liceum – Zespołu Szkół Licealnych 1912–2011