W Techniku Nr 2 w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku rozpoczęła się realizacja projektu „Spedytor na maksa!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.4

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy w Powiecie Leżajskim.

Wsparciem zostanie objętych 75 uczniów obecnych klas pierwszych, kształcących się w zawodzie technik spedytor. Realizacja będzie odbywać się w partnerstwie z firmą Styropianex Transport sp. z o.o. spółka komandytowa z Leżajska.

Działania:
– płatne staże zawodowe
– warsztaty na uczelniach wyższych
– utworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych do nauki zawodu
– gwarancja miejsca w projekcie dla wszystkich nowo przyjętych uczniów

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa dostępny w biurze projektu –  pok. 49 ZSL Leżajsk.
Więcej informacji pod numerami tel.: Iwona Długoń 697 772 067 lub Urszula Szyszka 607 090 255.