Działania w projekcie

„Spedytor na maksa!”  

W dniu  10 stycznia zakończyła się  równościowa rekrutacja do projektu pn. „Spedytor na maksa!”  

13 stycznia 2020 r. uczestnicy projektu rozpoczęli trzystu godzinne płatne staże zawodowe

u Partnera, tj. Styropianex Transport sp. z o.o. spółka komandytowa.

 Przed uczniami jeszcze atrakcyjne warsztaty na uczelniach wyższych.

Najbliższy nabór  do projektu już w styczniu 2021 r., a kolejny w styczniu 2022 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie dostępny w biurze projektu –  pok. 49 ZSL Leżajsk ul. M. Curie-Skłodowskiej 6

Więcej informacji pod numerami tel.: Iwona Długoń 697 772 067 lub Urszula Szyszka 607 090 255.

Staże wakacyjne

Od dnia 1 lipca 2020r.  uczestnicy projektu kontynuują rozpoczęte w czasie ferii zimowych 300-godzinne płatne staże zawodowe u Partnera, tj. Styropianex Transport sp. z o.o. spółka komandytowa.

W tym roku przed uczniami jeszcze atrakcyjne warsztaty na uczelni wyższej.

Przypominamy, że najbliższy nabór  do projektu już w styczniu 2021 r., a kolejny w styczniu 2022 r.

Nowa pracownia spedycji w Chrobrym

W Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku powstała nowa multimedialna pracownia spedycji, utworzona w związku z realizacją projektu pod nazwą „Spedytor na maksa!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy w Powiecie Leżajskim.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania: płatne staże zawodowe, warsztaty dla uczniów organizowane na uczelniach wyższych oraz zakup i wyposażenie 2 nowoczesnych pracowni komputerowych do nauki zawodu. Każdy nowoprzyjęty uczeń na kierunku technik spedytor ma równe szanse ubiegania się o uczestnictwo w projekcie.

Utworzona pracownia wyposażona jest w 17 stanowisk komputerowych wraz

z oprogramowaniem spedycyjnym na każdym stanowisku, 4 drukarki laserowe, symulator tachografu i inne pomoce dydaktyczne.

Pracownia stwarza uczniom doskonałe warunki do nowoczesnego kształcenia poprzez łączenie wiedzy z praktyką.

Łączny koszt pracowni spedycji to ponad 114 000 zł. Uczniowie już od września rozpoczęli naukę zawodu wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.

Powstanie pracowni spedycji to pierwszy etap innowacyjnych zmian w kształceniu w zawodzie technik spedytor, w kolejnych etapach projekt przewiduje doposażenie pracowni środków transportu w sprzęt komputerowy, oprogramowanie i pomoce dydaktyczne, warsztaty wyjazdowe oraz kontynuację płatnych staży zawodowych u Partnera projektu Styropianex Transport sp. z o.o. spółka komandytowa.

 Projekt o wartości 568 642,50 zł przygotował zespół nauczycieli kształcenia zawodowego, a jego pomysłodawcą i koordynatorem prac był Andrzej Makówka we współpracy z Grzegorzem Leją.

Realizacją działań projektowych zajmują się koordynatorki: Iwona Długoń i Urszula Szyszka.