Innowacje w Technikum

Technik ekonomista
z innowacją skarbowo-prawną

W zawodzie technik ekonomista uczniowie mogą uzyskać dwie kwalifikacje:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Innowacja skarbowo-prawna pozwala na rzetelne zapoznanie się z pracą instytucji zajmujących się wymiarem sprawiedliwości, administracji podatkowej, samorządowej, jednostek realizujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, czy podmiotów prowadzących księgi rachunkowe lub świadczących pomoc prawną.
Patronat naukowy nad kierunkiem technik ekonomista z innowacją skarbowo- prawną objął Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomiczny, a dydaktykę wspierają: instytucje życia społeczno-gospodarczego oraz jednostki administracji publicznej i samorządowej (m.in. Sąd Rejonowy, Urząd Skarbowy, ZUS, kancelarie adwokackie, biura rachunkowe i organy samorządu terytorialnego).

Ekonomista sporządza pisma urzędowe, prowadzi dokumentację jednostki, rozlicza podatki oraz prowadzi obsługę administracyjno-księgową firmy.

Uczeń zdobywa praktyczną wiedzę

i umiejętności zawodowe dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy w zakresie:

 • organizowania działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • obliczania podatków
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
 • dokumentowania i księgowania operacji gospodarczych
 • sporządzania sprawozdań finansowych i wykonywania analiz finansowych
 • obsługi programów komputerowych INSERT GT: Rachmistrz – prowadzenie obsługi „małych firm” (księga przychodów i rozchodów) , Rewizor – prowadzenie pełnej rachunkowości informatycznej w firmie, Gratyfikant – obsługa kadrowo-płacowa, Subiekt – obsługa sprzedażowo-magazynowa, Płatnik – rozliczenia z ZUS.

Technik logistyk
– logistyczne programy komputerowe

W zawodzie technik logistyk mogą uzyskać 3 kwalifikacje:
A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji magazynowania.
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych.

Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, planowania produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.
Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

Uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności zawodowe dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy z zakresu:

• magazynowania,
• planowania i organizowania prac związanych z organizacją procesu produkcyjnego,
• transportu,
• zarządzania gospodarką odpadami,
• organizacji i monitorowania przepływu zasobów i informacji.

Jedną z najbardziej przydatnych umiejętności zdobywanych podczas kształcenia jest obsługa programów komputerowych: Lo Mag – program magazynowy, SpedTrans – program spedycyjno-logistyczny, Cartall Truck – program do wytyczania tras transportowych.

W trakcie nauki organizowane są wycieczki przedmiotowe do najlepszych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych i produkcyjnych, a zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa w projektach unijnych dających dodatkowe uprawnienia np. prawo jazdy C + E i uprawnienia na wózki widłowe oraz możliwość odbycia 1 lub 2 miesięcznych płatnych staży zawodowych.

Technik spedytor
z innowacją pożarniczą

W zawodzie technik spedytor kształcenie prowadzone jest w dwóch kwalifikacjach:

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

Spedytor zajmuje się opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy
z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku.

Technik spedytor z innowacją pożarniczą zdobywa wiedzę do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego,
 • przeprowadzania podstawowych czynności ratowniczo- gaśniczych,
 • wykonywania czynności profilaktycznych w ochronie przeciwpożarowej
 • obsługi programów komputerowych SpedTrans – program spedycyjno-logistyczny, Cartall Truck – program do wytyczania tras transportowych.

Innowacja w zawodzie pozwoli uczniom poznać warunki i specyfikę pracy spedytora ze szczególnym uwzględnieniem aspektu pożarniczego. Dzięki innowacji uczniowie zdobędą uprawnienia ratownicze oraz wzmocnią kondycję na obozach sprawnościowych. Działania innowacyjne są prowadzone we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w Leżajsku, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz z firmami spedycyjnymi – m.in. Omega Pilzno Jasionka i Pekaes S.A.