W dniu 23 stycznia 2018 roku w nowo wyposażonej pracowni zawodowej zakupionej w ramach realizacji projektu „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy”, odbyło się uroczyste rozdanie dla kolejnych 8 uczniów zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Rzeszowie.

Jednocześnie 4 uczniów otrzymało prawo jazdy kat. C+E i zdobyło zawód kierowcy zawodowego.

Łącznie 30 uczniów klas logistycznych uzyskało dodatkowe uprawnienia zawodowe, które umożliwią im lepszy start na rynku pracy.

Działania podejmowane w projekcie zapewniają kształcenie zawodowe na wysokim poziomie dostosowanym do wymogów współczesnego rynku, a w przyszłości umożliwią młodzieży zdobycie atrakcyjnej pracy.

Koordynatorzy projektu:

Andrzej Makówka

Agnieszka Kolano