W ramach realizacji projektu: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” 80 uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk i ekonomista odbyło wakacyjne staże zawodowe w wymiarze 150 lub 300 godzin u 40 pracodawców powiatu leżajskiego i powiatów sąsiednich. Oprócz zdobytego przez młodzież bezcennego doświadczenia zawodowego uczniowie mieli możliwość gratyfikacji finansowej w postaci otrzymanego stypendium stażowego.

4 uczniów zdało egzamin państwowy z wstępnej kwalifikacji do kat. C i rozpoczęło kurs na prawo jazdy kat. C, CE, tak aby w niedalekiej przyszłości dodatkowo oprócz wyuczonego fachu logistyka zdobyć zawód kierowcy zawodowego.

Ponadto 26 uczniów, w tym aż 15 dziewcząt ukończyło kurs na wózki jezdniowe, z tego 16 zdało egzamin państwowy przez inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego. Grupa 10 ekonomistów ukończyła szkolenie „Obsługa kas fiskalnych”, a kolejna grupa jest w trakcie szkolenia.

Działania te zapewniają kształcenie zawodowe na wysokim poziomie dostosowanym do wymogów współczesnego rynku, a w przyszłości umożliwią młodzieży zdobycie atrakcyjnej pracy.

Andrzej Makówka
Agnieszka Kolano