Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku prowadzony jest
 projekt „Spedytor na maksa!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz  Powiatu  Leżajskiego. Głównym celem tego działania jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

W ramach przedsięwzięcia, uczniowie odbywają płatne staże zawodowe u Partnera projektu – w firmie Styropianex Transport sp. z o.o., uczestniczą w specjalistycznych warsztaty organizowanych na  wyższych uczelniach oraz uczą się wg zmodyfikowanego programu w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach komputerowych.

W pierwszym etapie projektu  powstała pracownia spedycji, w której uczniowie uczący się na kierunku technik spedytor mogli łączyć wiedzę z praktyką pracując na aktualnych programach wykorzystywanych
w firmach spedycyjnych. Drugi etap projektu zakładał min. doposażenie kolejnej pracowni w sprzęt niezbędny przy nauce zawodu – specjalistyczne programy pozwalające zarządzać taborem, magazynem, prowadzić kartotekę pojazdów, kierowców, tworzyć i drukować niezbędne dokumenty.

I tak, w marcu 2021 r. powstała pracownia środków transportu. Nowa pracownia wyposażona jest w 17 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem, 4 drukarki laserowe, modele wózków widłowych i inne pomoce dydaktyczne. Łączny koszt doposażenia pracowni środków transportu to  78 230,14 zł.

Miejmy nadzieję, że już niedługo uczniowie będą mogli zasiąść w ławkach i w pełni korzystać z nowego  sprzętu i przygotowanego oprogramowania.

Agnieszka Kolano

Urszula Grzywna