Dzień Technika w Chrobrym

Szkoła posiada wieloletnią tradycję w zawodowym kształceniu ekonomicznym i logistycznym. Naszym celem jest przybliżenie oferty kształcenia, pokazanie atrakcyjności proponowanych zawodów dla rynku pracy oraz poznanie naszej szkoły.

W trosce o wysoką jakość kształcenia zawodowego dostosowaną do potrzeb rynku pracy przygotowaliśmy nową ofertę edukacyjną:
• technik ekonomista z innowacją skarbowo – prawną
• technik logistyk ( programy logistyczne )
• technik spedytor z innowacją pożarniczą.

W programie „Dnia Technika w Chrobrym”:
– część artystyczna przygotowana przez młodzież Technikum
– konkursy: „Logistycznie i ekonomicznie” oraz „Mistrz Klawiatury” (uczeń ma możliwość wzięcia udziału tylko w jednym konkursie)
– udział w pokazach/warsztatach tematycznych z zakresu: ekonomii, logistyki, spedycji, pożarnictwa i robotyki
– gry, zabawy, skecze ekonomiczne i logistyczne
– interesujące wykłady
– zapoznanie z warunkami kształcenia w specjalistycznych pracowniach
– spotkania z uczniami oraz z doradcą zawodowym

 

Organizatorzy zapewniają uczestnikom zwrot kosztów dojazdu oraz poczęstunek.