W dniu 14. 03.2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty dla uczestników projektu: „ Przedsiębiorczość w praktyce III”. Uczestnikami projektu jest 40 uczniów z klasy drugiej, trzeciej i czwartej kształcących się w zawodzie technika ekonomisty.

O tym, jakie obowiązki względem Urzędu Skarbowego mają przedsiębiorcy, informowali uczestników projektu pracownicy Urzędu Skarbowego w Leżajsku tj. Pani Elżbieta Mączka – kierownik referatu i Pan Radzisław Barański – starszy ekspert skarbowy.

Specjaliści z urzędu skarbowego zaprezentowali szereg materiałów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT. Młodzież przy pomocy ekspertów na podstawie przedstawionych stanów faktycznych oraz opisanych zdarzeń gospodarczych sporządziła rejestr zakupów i sprzedaży VAT, deklaracje VAT – 7 oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów za okres od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

szkolny koordynator projektu

Maria Bazan