Erasmus+ 2020-2022 „Hold Everyone Together”

Erasmus+ 2020-2022 „Hold Everyone Together”

Zespół projektowy

Renata Pytko
(koordynator projektu)
Ewa Kwitkowska
Piotr Lasota
Bogusław Majcher

Kraje partnerskie

Rumunia, Grecja, Turcja, Serbia