Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku wprowadził obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk na terenie wszystkich obiektów Zespołu Szkół Licealnych od 01.09.2020 r.

UPOWAŻNIENIE
dla rodzica lub innej osoby
do odbioru ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

Z życia szkoły

Aktualności i wydarzenia

Współpraca z uczelniami, instytucjami i firmami

Co nas wyróżnia?

Po lekcjach

A co liczby mówią o szkole ?

0 Nauczycieli i pedagogów
0 Prymusów
0 Zapisanych uczniów
0 Lat tradycji
0 Absolwentów