📣 WAŻNY KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

📣 Przypominamy, że w dniach od 3️⃣1️⃣ lipca do 4️⃣ sierpnia 2020 r. w godz. 8:00 – 15:00 należy dostarczyć do punktu rekrutacyjnego ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (oryginał zaświadczenia bądź potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia )‼️ 

➡️ W tych dniach istnieje również możliwość złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (zgodnie z wyjaśnieniem MEN w sprawie postępowania rekrutacyjnego).

ZAPRASZAMY 😊

W postępowaniu rekrutacyjnym można otrzymać maksymalnie 200 punktów, w tym za:

– oceny ze świadectwa
– świadectwo z wyróżnieniem
– wyniki z egzaminu ósmoklasisty

– osiągnięcia (zapisane na świadectwie)
– osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, na rzecz środowiska szkolnego oraz wolontariatu (zapisane na świadectwie)

KOMUNIKAT
dla kandydatów do szkoły

Wnioski do szkoły i podania do internatu można składać od 15.06.2020r do 10.07.2020r.
🔹 drogą elektroniczną na adres : rekrutacja.zslchrobry@wp.pl
(skan lub zdjęcie podpisanego wniosku)
🔹 w punkcie rekrutacyjnym na terenie szkoły

Podpisany wniosek może złożyć kandydat lub jego rodzic/opiekun prawny !!!
O przyjęciu do szkoły nie decyduje kolejność złożonych wniosków !!!

Wszelkie pytanie prosimy kierować pod numer telefonu:
🔸 Szkoła – 17 242 00 19 i poproś o połączenie z sekretariatem B
🔸 Internat – 790 252 547

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

(MENhttps://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Podsumowanie roku szkolnego 2019/20

Wychowankowie internatu nie płacą za wyżywienie i zakwaterowanie
w kwietniu i maju 2020 r.

INTERNAT Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
telefon kontaktowy:  790 252 547

UWAGA

W związku z odwołaniem zajęć szkolnych
prosimy śledzić komunikaty w Dzienniku Elektronicznym
oraz na stronie internetowej szkoły.

Telefony alarmowe:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Leżajsku, przy ul. Mickiewicza 71:

Telefony stacjonarne:
17 242 07 54, 17 242 01 12, fax: 17 240 18 44,
e-mail: psse.lezajsk@pis.gov.pl
lub dyżurne telefony całodobowe:
+48 692 416 261, +48 600 476 586
– podczas dyżuru aktywny jest wyłącznie jeden z podanych numerów
( http://www.psse.lezajsk.pl/index.php/kontakt )

Informacji, w sprawie zarażenia koronawirusem,
udziela również NFZ za pomocą infolinii: 800 190 590

Z życia szkoły

Aktualności i wydarzenia

Współpraca z uczelniami, instytucjami i firmami

Co nas wyróżnia?

Po lekcjach

A co liczby mówią o szkole ?

0 Nauczycieli i pedagogów
0 Prymusów
0 Zapisanych uczniów
0 Lat tradycji
0 Absolwentów