Wychowankowie internatu nie płacą za wyżywienie i zakwaterowanie
w kwietniu 2020 r.

INTERNAT Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
telefon kontaktowy:  790 252 547

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. szkoła pozostaje zamknięta.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników tych jednostek na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, o którym mowa w § 3a ust. 2, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

UWAGA

W związku z odwołaniem zajęć szkolnych
prosimy śledzić komunikaty w Dzienniku Elektronicznym
oraz na stronie internetowej szkoły.

Telefony alarmowe:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Leżajsku, przy ul. Mickiewicza 71:

Telefony stacjonarne:
17 242 07 54, 17 242 01 12, fax: 17 240 18 44,
e-mail: psse.lezajsk@pis.gov.pl
lub dyżurne telefony całodobowe:
+48 692 416 261, +48 600 476 586
– podczas dyżuru aktywny jest wyłącznie jeden z podanych numerów
( http://www.psse.lezajsk.pl/index.php/kontakt )

Informacji, w sprawie zarażenia koronawirusem,
udziela również NFZ za pomocą infolinii: 800 190 590

Z życia szkoły

Aktualności i wydarzenia

Współpraca z uczelniami, instytucjami i firmami

Co nas wyróżnia?

Po lekcjach

A co liczby mówią o szkole ?

0 Nauczycieli i pedagogów
0 Prymusów
0 Zapisanych uczniów
0 Lat tradycji
0 Absolwentów