Lista zajęć przedmaturalnych jest dostępna w menu strony:
SZKOŁA \ MATURA w postaci dokumentu PDF.
Szczegółowych informacji (dzień tyg., godziny zajęć) udzielają nauczyciele prowadzący zajęcia.

Z życia szkoły

Aktualności i wydarzenia

Co nas wyróżnia?

Po lekcjach

A co liczby mówią o szkole ?

0% Zdawalność matury
0 Prymusów
0 Zapisanych uczniów
0 Lat tradycji
0 Absolwentów