W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia lekcyjne będą realizowane
w systemie jednozmianowym
.

Projekt połączeń autobusowych
na nowy rok szkolny 2019/20

Z życia szkoły

Aktualności i wydarzenia

Współpraca z uczelniami, instytucjami i firmami

Co nas wyróżnia?

Po lekcjach

A co liczby mówią o szkole ?

0 Nauczycieli i pedagogów
0 Prymusów
0 Zapisanych uczniów
0 Lat tradycji
0 Absolwentów