Kadra pedagogiczna

Home / Kadra pedagogiczna
Nazwisko Imię funkcja adres e-mail
Dyrekcja szkoły
Trębacz Zbigniew dyrektor
Malec Dymitr nauczyciel, wicedyrektor
Tłuczek Waldemar nauczyciel, wicedyrektor
Pedagodzy
Rup Elżbieta pedagog szkolny (sala nr 3a)
Miazga Izabela pedagog szkolny (sala nr 6a)
Jarosz-Świdrak Jadwiga pedagog szkolny (sala nr 6a)
Wychowawcy w Internacie
Czerwonka Anna wychowawca w Internacie
Sarzyńska-Zygmunt Marta wychowawca w Internacie
Szklanny Barbara wychowawca w Internacie
Grzywna Alicja wychowawca w Internacie
Brzuzan Jacek wychowawca w Internacie
Nauczyciele
Alcibar Martinez Cesar język hiszpański
Baj Bożena matematyka
Bazan Maria przedmioty zawodowe
Borkowska Małgorzata przedmioty zawodowe
Bucior Małgorzata język polski, wiedza o kulturze
Burda Agnieszka fizyka
Burek Joanna informatyka, matematyka
Deryło Małgorzata język niemiecki
Długoń Barbara język polski
Długoń Tomasz przyroda
Dobrowolska Anna język angielski
Drążek Danuta przedmioty zawodowe
Dubiel Agnieszka biologia
Dudzińska Monika język angielski
Frącek Barbara język angielski
Grzenkowicz Paulina język angielski
Gurdziel Barbara historia, historia i społeczeństwo,wiedza o kulturze
Jaworska Elżbieta nauczyciel bibliotekarz
Jużyniec Elżbieta przedmioty zawodowe
Karakuła-Stadnik Iwona geografia
Kasper-Pakosz Renata chemia
Kolano Agnieszka fizyka, matematyka, przedmioty zawodowe
Kosakowski Stanisław wychowanie fizyczne
Kościółek Beata przedmioty zawodowe
Kowalski Adam wychowanie fizyczne
Kuczek Barbara chór
Kwiecień Agnieszka wychowanie fizyczne
Kwitkowska Ewa język niemiecki
Lasota Piotr wychowanie fizyczne
Leja Grzegorz matematyka, informatyka
Lizak Agnieszka matematyka
Lizak Monika język polski
Majcher Bogusław informatyka
Majcher Stanisław nauczyciel bibliotekarz
Majewski Andrzej fizyka, przyroda
Makówka Andrzej przedmioty zawodowe
Makówka Marta przedmioty zawodowe
Małecki Krzysztof historia, historia i społeczeństwo
Mielniczek Anna język angielski
Mika Małgorzata język polski
Naróg Elżbieta matematyka
Pająk Justyna język angielski
Paluch Paweł zespół "Labirynt"
Pałys Luiza matematyka
Panocha Aleksandra język niemiecki
Polańska Brygida język polski
Polańska Dominika język angielski
Półćwiartek Dariusz historia, historia i społeczeństwo
Pytko Renata język angielski
Rauza Adrian edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne
Różak Renata język niemiecki
Rynkiewicz Katarzyna wychowanie fizyczne
Rzepko Ewelina język angielski
Rzepko Marian wychowanie fizyczne
Sarzyńska Jolanta wiedza o społeczeństwie
Sarzyńska Małgorzata matematyka
Sarzyński Leszek podstawy przedsiębiorczości, prawo
Skrzat Maria wychowanie fizyczne
Słoniec Lucyna język polski
Socha Grzegorz religia
Stachowicz Iwona język polski
Sudoł Monika matematyka
Szeliga Małgorzata biologia
Szot Danuta język niemiecki
Ślanda Jacek biologia
Śmiałek Halina język polski
Świeżawska-Grzywna Alicja geografia
Tofilski Andrzej historia, historia i społeczeństwo
Tuleja Rafał wychowanie fizyczne
Ulman Edyta język francuski
Urban-Martinez Jolanta język angielski
Wędzicha Iwona język angielski
Wilińska-Gol Agnieszka nauczyciel bibliotekarz
Wnęk-Miś Joanna matematyka
Wlaź Monika język angielski
Wojnar Dariusz religia
Wójtowicz Bogdan matematyka
Zając Aleksandra język angielski
Zawadzka Bożena język angielski
Zdulska Aleksandra język rosyjski
Zygarowicz Wacław religia
Zygmunt Bogusława chemia