Nagrody dla nauczycieli ZSL

Nagrody dla nauczycieli ZSL

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych w dowód uznania za pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz za wprowadzanie ciekawych inicjatyw, a w przypadku dyrekcji za modernizację placówki, otrzymali nagrody Rzeszowskiego Kuratora Oświaty i Starosty Leżajskiego.

W dniu 13 października 2017 roku, podczas uroczystego spotkania w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w uznaniu dorobku i osiągnięć w pracy zawodowej, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Agnieszka Burda natomiast nagrody Kuratora Oświaty otrzymali – dyrektor Zbigniew Trębacz, wicedyrektor Dymitr Malec oraz Małgorzata Karaś.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczony został Andrzej Makówka.

Nagrody i medale wręczyła Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Ewa Leniart –  Wojewoda Podkarpacki.

We wtorek 17 października br. odbyła się uroczystość wręczenia nagród Starosty Powiatu Leżajskiego. Nagrody I stopnia przyznane przez Zarząd Powiatu otrzymali: dyrektor Waldemar Tłuczek, Maria Bazan, Andrzej Majewski i Andrzej Makówka, a nagrody II stopnia Rafał Tuleja i Stanisław Majcher.

Tradycyjnie nagrody wręczyli Starosta Marek Śliż wraz z Wicestarostą Zdzisławem Leśko.

Dla nagrodzonej dyrekcji i nauczycieli wyróżnienia będą stanowić dodatkową inspirację do dalszej, owocnej pracy edukacyjno-wychowawczej.

Cała społeczność Zespołu Szkół Licealnych serdecznie gratuluje nagrodzonym dyrektorom i nauczycielom.