Paulina Grabowy i Izabela Dec na gali wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Paulina Grabowy i Izabela Dec na gali wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów

19 grudnia 2017r., w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Uczennice naszej szkoły Paulina Grabowy z kl.3a LO i Izabela Dec z kl.3TE miały zaszczyt znaleźć się w tym dostojnym gronie. Odebrały stypendia z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch. Stypendia te przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy Paulinie i Izie tak dużego sukcesu.

Elżbieta Rup