Porozumienie o współpracy zawarte z firmą: Omega Pilzno

Porozumienie o współpracy zawarte z firmą: Omega Pilzno

Porozumienie o współpracy zawarte z firmą Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski Sp. z o.o.

W dniu 21 kwietnia 2023 roku dla uczniów kształcących się w zawodach branży spedycyjno-logistycznej, miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie – Dyrektor ZSL/Technikum Nr 2

w Leżajsku mgr inż. Zbigniew Trębacz i Dyrektor Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski – Grzegorz Borowicz  podpisali porozumienie o współpracy.

Przedmiotem niniejszej umowy jest objęcie honorowym patronatem przez Partnera 3 kierunków  kształcących w zawodach branży spedycyjno-logistycznej: technik logistyk, technik spedytor i technik eksploatacji portów i terminali.

W ramach podpisanego porozumienia firma Omega zobowiązała się do:

1.Organizowania wycieczek dydaktycznych, warsztatów lub spotkań

2. Promowania i popularyzacji wiedzy spedycyjno-logistycznej

3. Organizowania konkursów przedmiotowych

4. Zorganizowania uczniom staży i praktyk zawodowych

5. Współpracy w opracowywaniu programów nauczania

Z pewnością współpraca z firmą Omega  zapewni  uczniom Technikum branży spedycyjno-logistycznej łatwiejszy „start” na rynku pracy i osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym.

Agnieszka Kolano