XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej

XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej

W sobotę, 21 kwietnia 2018 r. przedstawiciele rady pedagogicznej naszej szkoły wraz z ks. Dariuszem Wojnarem wzięli udział w XII Kongresie Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej pt.

Tak rodziła się i rodzi się Polska, który odbył się w Przemyślu. Kongres rozpoczął się wspólną modlitwą wszystkich uczestników, której przewodniczył Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Dalsza część spotkania odbyła się w auli Instytutu Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie przybyłych gości przywitał ks. dr Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Jednym z zaproszonych gości specjalnych podczas Kongresu była Wicepremier Rządu RP – pani Beata Szydło, która wygłosiła referat, pt. Rodzić miłość do Ojczyzny w sercach dzieci, młodzieży, Polaków…’.

ks. Dariusz Wojnar