Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021 przyznał 18 uczniom Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku stypendia w kwocie po 4 000,00 zł.  Wsparcie finansowe młodzieży kształcącej się w zawodach technik ekonomista i technik logistyk zostało udzielone za wysokie wyniki w nauce, szczególnie z przedmiotów zawodowych oraz osiągnięte sukcesy w olimpiadach i konkursach. Opiekunami dydaktycznymi uczniów są nauczyciele przedmiotów zawodowych i wychowawcy: Małgorzata Borkowska, Danuta Drążek, Marta Makówka i Andrzej Makówka oraz Aleksandra Zdulska i Monika Łobodzińska – Zygmunt.

Uczniowie realizując Indywidualne Plany Rozwoju będą mogli zakupić  sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne, niezbędne do rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Gratulujemy stypendystom i jesteśmy przekonani, że otrzymane środki finansowe przyczynią się do dalszych sukcesów młodzieży oraz wpłyną na zwiększenie motywacji do nauki i zdobywania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 

Marta Makówka