Archives for marzec 2021

Spedytor na Maksa! – I etap zakończony!

Zakończyła  się   I – tura realizowanego w naszej szkole projektu Spedytor na maksa!

Projektu  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Od stycznia do października 2020 r. 25 uczniów klasy 2TSG podwyższało swoje kompetencje kluczowe i społeczne oraz umiejętności uniwersalne niezbędne do pracy w zawodzie spedytor poprzez naukę wg zmodyfikowanego programu nauczania, staże u partnera projektu  – firmy „Styropianex” czy uczestnictwo uczniów  i nauczycieli w warsztatach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podejmowane działania  przyczyniły się do uświadomienia  uczniom  czym jest  współpraca w zespole pracowniczym, podział ról, odpowiedzialność za wyznaczone cele i zadania oraz trafność i szybkość podejmowanie decyzji spedytorskich pod presją czasu.
  5 nauczycieli kształcenia zawodowego odbyło  staż u partnera i podniosło swoje kompetencje z zakresu obsługi programów spedycyjno- transportowych. Doposażona została pracownia spedycji, dzięki czemu od września 2020 prowadzone  w niej zajęcia odzwierciedlają naturalne warunki pracy właściwe dla zawodu spedytor.

Niestety, ze względu na panujące warunki sanitarne i epidemiczne panujące w tym okresie, część zadań odbyła się w formie zdalnej.

Istotną częścią realizowanego projektu było doposażenie pracowni spedycji w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, modele pojazdów, symulator tachografu, karty INCOTERMS, plansze oraz literaturę. Od września 2020 r uczniowie klas technikum spedycyjnego mają możliwość pracować w środowisku i na programach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

W poprzednim roku koordynatorami projektu były Panie: Iwona Długoń i Urszula Szyszka,
w tym roku:  Agnieszka Kolano i Urszula Grzywna

Read more

Technicy ZSL rozwijają zainteresowania zawodowe

8 marca 2021r uczniowie dwóch klas naszego Technikum- klasy 3 TL i 3 TS rozwijali swoje zawodowe umiejętności w ramach wykładu i ćwiczeń przeprowadzonych przez wykładowcę WSIiZ w Rzeszowie dr Katerynę Łysenko-Ryba. W ramach wieloletniej już współpracy naszej szkoły z Uczelnią WSIiZ w Rzeszowie, młodzież poszerzyła swoją wiedzę z zakresu reguł INCOTERMS 2020. Są one rozszerzeniem dotychczas obowiązujących reguł INCOTERMS 2010. Dzięki spotkaniu z przedstawicielem Uczelni uczniowie poznali zakres aktualnych zmian i działanie reguł w praktyce w międzynarodowej sprzedaży towarów. Zapoznali się z warunkami dostaw dla wszystkich środków transportu. Nauczyli się szacować koszty i ryzyko ponoszone przez sprzedającego i kupującego. Wiedza, którą nabyli
z pewnością wykorzystają podczas egzaminu z kwalifikacji zawodowych. Liczymy na dalszą współpracę z WSIiZ w Rzeszowie.

Elżbieta Jużyniec

Read more

Spotkanie techników z wykładowcą WSIZ Rzeszów

5 marca 2021r uczniowie klasy 1TS i 3 TL uczestniczyli w wykładzie on-line prowadzonym przez wykładowcę WSIZ w Rzeszowie- p. Irynę Prokopiuk z Katedry Logistyki i Inżynierii Procesowej . Spotkanie było poświęcone funkcjonowaniu transportu i branży TSL. Prowadząca omówiła wszystkie gałęzie transportu, ich przeznaczenie i wpływ na środowisko naturalne. Zaprezentowała przewóz towarów wysoko wartościowych oraz przewozy międzykontynentalne. Młodzież poznała najlepiej opłacalne opcje przewozu lądem na średnie i dalekie odległości. W krótkim filmie uczniowie zobaczyli kulisy powstawania największego samolotu na świecie. Spotkanie było bardzo ciekawe.

Elżbieta Jużyniec

 

Read more