Młodzież naszej szkoły kształcąca się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w zorganizowanej po raz pierwszy przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Finansach „Finansomania”.

Celem Olimpiady jest zwiększenie świadomości finansowej młodzieży oraz pobudzenie i rozwijanie ich zainteresowań dotyczących zagadnień finansowych. Ponadto, celem projektu jest zachęcenie co najmniej uczniów szkół ponadpodstawowych do zgłębiania tematyki finansowej.

W pierwszym etapie „Finansomanii” zorganizowanej w dniu 10 grudnia 2021 roku wzięło udział 10 uczniów naszej szkoły.

Do kolejnego etapu zakwalifikowała się Justyna Strojek z klasy 4TE, która w dniu 14 stycznia 2022 roku reprezentowała naszą szkołę w drugim etapie olimpiady.

Zarówno w pierwszym jaki drugim etapie obowiązkiem uczestnika było przystąpienie do testu na platformie Moodle wraz z jednoczesnym połączeniem na MS Teams.

Gratulujemy młodzieży sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska