Archives for styczeń 2018

Kolejni logistycy z nowymi kwalifikacjami zawodowymi

W dniu 23 stycznia 2018 roku w nowo wyposażonej pracowni zawodowej zakupionej w ramach realizacji projektu „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy”, odbyło się uroczyste rozdanie dla kolejnych 8 uczniów zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Rzeszowie.

Jednocześnie 4 uczniów otrzymało prawo jazdy kat. C+E i zdobyło zawód kierowcy zawodowego.

Łącznie 30 uczniów klas logistycznych uzyskało dodatkowe uprawnienia zawodowe, które umożliwią im lepszy start na rynku pracy.

Działania podejmowane w projekcie zapewniają kształcenie zawodowe na wysokim poziomie dostosowanym do wymogów współczesnego rynku, a w przyszłości umożliwią młodzieży zdobycie atrakcyjnej pracy.

Koordynatorzy projektu:

Andrzej Makówka

Agnieszka Kolano

 

 

Read more

Przedsiębiorczość w praktyce III

W dniu 17. 01.2018 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie dla uczestników projektu: „ Przedsiębiorczość w praktyce III”. Uczestnikami projektu jest 40 uczniów z klas: drugiej, trzeciej i czwartej kształcących się w zawodzie technika ekonomisty.

Pierwszą część szkolenia przeprowadziła Pani Angelika Kisiel- konsultant z Urzędu Marszałkowskiego : „ Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków FE”.

Drugą część szkolenia przeprowadziła Pani Anna Teodorczyk – doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie : „ Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy”.

Nasza młodzież uzyskała profesjonalne wsparcie w uzyskaniu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podnoszeniu kwalifikacji przy udziale Funduszy Europejskich.

szkolny koordynator projektu

Maria Bazan

 

Read more

Ekonomia w praktyce

Dnia 09.01.2018r. klasa 1 TE przeprowadziła badania rynku dotyczące częstotliwości występowania poszczególnych form prawno-organizacyjnych podmiotów.

Uzupełnieniem części dydaktycznej była rekreacja na kręgielni i lodowisku.

Ta wycieczka pozwoliła dokonać korelacji wiedzy zdobytej w szkole z realiami rynku oraz zintegrować klasę i oderwać od codzienności.

Miło spędzony czas na długo pozostanie w pamięci. To był świetny wyjazd.

 

Uczniowie klasy 1TE

Małgorzata Borkowska

 

 

Read more

Kształcenie zawodowe w Chrobrym na medal!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w najnowszym prestiżowym Rankingu Techników 2018 miesięcznika edukacyjnego Perspektywy zajęliśmy 14 miejsce w województwie podkarpackim i znak jakości – tytuł Brązowej Szkoły 2018. To już kolejny, ogólnopolski sukces naszej szkoły, powtórzony z roku ubiegłego.

W metodologii obliczeń punktacji Perspektywy brały pod uwagę:

  • Egzamin zawodowy – 30% – wskaźnik obliczany jest jako liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów.
  • Matura z przedmiotów dodatkowych – 30%
  • Matura z przedmiotów obowiązkowych – 20%
  • Sukcesy w olimpiadach – 20%

Do srebrnego medalu naszej szkole zabrakło niewiele, bo zaledwie 2,09 punktu. Do osiągnięcia tak wysokiej pozycji w rankingu przyczyniła się w szczególności wysoka zdawalność z egzaminów zawodowych. To wyróżnienie jest dla nas zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to bowiem o wysokiej jakości kształcenia przez twórczą kadrę nauczycielską oraz o ambicjach, pracowitości i potencjale uczniów. Do sukcesu niewątpliwie przyczynia się dobra atmosfera w szkole, którą wspiera Dyrekcja, a także władze samorządowe dbające o korzystne warunki nauczania.

czytaj więcej..

Marta Makówka

 

Read more

Obóz klasy pożarniczej

W dniach 02 – 05.01.2018r. uczniowie klasy pożarniczej kształcący się w zawodzie technik spedytor wraz ze Strzelcami z Jednostki Strzeleckiej 2035 Leżajsk działającej przy Zespole Szkół Licealnych odbyli szkolenie specjalistyczne w Wojtkówce k. Ustrzyk Dolnych. Podczas zgrupowania zrealizowano szereg zagadnień w tym: musztra, regulaminy, pokonywanie terenu różnymi sposobami, ratownictwo pola walki, topografia, łączność, samoobrona oraz podstawy taktyki pola walki.

Opiekunami i szkoleniowcami młodzieży byli Panowie: Waldemar Tłuczek, Adrian Rauza i Rafał Tuleja, za co składamy im serdeczne podziękowania. To dzięki nim uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

ZPZ

 

Read more

Najlepsza w Technikum!

Izabela Dec z klasy 3 TE  jako najlepsza uczennica Technikum nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 otrzymała Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

19 grudnia 2017r., w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala i wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Iza wraz ze swoją koleżanką z Liceum Ogólnokształcącego Pauliną Grabowy z kl.3a  miały zaszczyt znaleźć się w tym dostojnym gronie. Odebrały stypendia z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch. Stypendia te przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu!

ZPZ

 

 

Read more