Dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych (uczęszczających do klas technikum o specjalności spedytor), tegoroczne wakacje były bardzo pracowite. W ramach prowadzonego w szkole projektu „Spedytor na maksa!” kolejna grupa (25 „spedytorów” z klas drugich) miała możliwość   odbycia   płatnego stażu u partnera projektu, tj. w firmie „STYROPIANEX”.  Staże wakacyjne poprzedzone były specjalistycznymi wykładami w zakresie: kompetencji społecznych i uniwersalnych niezbędnych w pracy spedytora, współpracy w zespole pracowniczym, podziału ról, odpowiedzialności za wyznaczone cele i zadania oraz sprawności i szybkości podejmowania decyzji spedytorskich pod presją czasu.  
W czasie 38 dni stażowych uczniowie mieli za zadanie zapoznać się z podstawowymi działaniami spedytora omawianymi na zajęciach w czasie lekcji z przedmiotów zawodowych Oprócz doświadczenia zawodowego uczniowie otrzymali również stypendia stażowe, 
zwrot kosztów dojazdu oraz smaczne obiady w „Gospodzie u Więcławów”. 
W ostatnim dniu nastąpiło podsumowanie pracy, uroczyste wręczenie zaświadczeń przez opiekunów staży oraz pamiątkowe zdjęcie stażystów z opiekunami z firmy „Styropianex”.  
Tydzień później, Dyrektor ZSL pogratulował uczniom zakończenia staży oraz wręczył pozostałe certyfikaty uzyskane w trakcie realizacji projektu.  
Mamy nadzieję, że podejmowane działania projektowe zwiększą szansę naszych uczniów (absolwentów) na lokalnym rynku pracy.  
 
Koordynatorzy: 
Urszula Grzywna 
Agnieszka Kolano