Archives for czerwiec 2022

Wojewódzki Konkurs Logistyczny 

22 kwietnia 2022 r. punktualnie o godzinie 11.00 w etapie szkolnym VII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Logistycznej wzięło udział 28 uczniów klas II – III kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor. 

Uczestnicy musieli zmierzyć się z 25 pytaniami w czasie 40 minut. 

Celem konkursu jest wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów, zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, promocja kształcenia na kierunkach logistycznych i spedycyjnych, rozbudzenie zainteresowania tematyką logistyczną i spedycyjną, wymiana doświadczeń zawodowych, współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach. 

Z satysfakcją informujemy, że 7 uczniów spełniło wymagane min. 50 % poprawności odpowiedzi, z których 3 weźmie udział w etapie wojewódzkim w dniu 26 maja 2022 roku. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Agnieszka Kolano 

Read more

Doposażenie pracowni logistycznej

W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 Polska Izba Spedycji i Logistyki udzieliła ZSL/Technikum nr 2 wsparcia w postaci doposażenia pracowni logistycznej w nowoczesne materiały naukowe: plansze, podręczniki, książki. Otrzymane pomoce zapewnią możliwość korzystania z profesjonalnych materiałów naukowych co z pewnością będzie miało znaczenie w utrzymaniu najwyższego poziomu kształcenia zawodowego. Warto dodać, że Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISiL) z siedzibą w Gdyni zrzesza polskich spedytorów. Oprócz pracy na terenie kraju, organizacja działa również globalnie poprzez czynne członkostwo w stowarzyszeniach międzynarodowych.

Główne zadania i cele PISiL: – ochrona praw i reprezentowanie interesów członków przed organami władzy i administracji państwowej, organami samorządu terytorialnego oraz przed międzynarodowymi organizacjami spedytorów, załadowców, przewoźników lub innych, których działalność mieści się w zakresie zainteresowań zawodowych członków.

– zapewnienie dostępu do informacji krajowych i międzynarodowych, w szczególności w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

– organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji i kongresów o tematyce interesującej członków Izby, raz do roku organizowany jest np. Kongres Spedytorów. Dla Izby ważne są wszelkie działania na rzecz profesjonalizmu i prestiżu zawodowego swoich członków i całego sektora gospodarczego, w którym prowadzą działalność.

Urszula Szyszka

Read more