Archives for grudzień 2021

Konkurs „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Nasza szkoła 8 grudnia 2021 roku po raz drugi wzięła udział w konkursie wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy). Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

W etapie szkolnym wzięło udział 38 uczniów uczących się w zawodach technik ekonomista, logistyk i spedytor. Młodzież miała do rozwiązania 25 pytań testowych.

Do etapu regionalnego zostały zakwalifikowane dwie uczennice Technikum Ekonomicznego:

· Bernadeta Urbaniak 3 TEP

· Paulina Baj 3TEP

Gratulujemy i życzymy powodzenia dalszych etapach konkursu.

Małgorzata Borkowska

Read more

Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Dnia 23 listopada 2021 roku odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 35 uczniów z klas ekonomicznych.

Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w wojewódzkim etapie:

Paulina Baj 3 TEP

Bernadeta Urbaniak 3 TEP

Viktoriia Mykytyn 3 TEP

Gratulujemy młodzieży sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska

Read more