Archives for styczeń 2021

Lekcje z ZUS

W miesiącu listopadzie ekonomiści z klasy 2 TEG uczestniczyli w  zajęciach pt.: „Lekcje z ZUS” .

Projekt składał się z 4 lekcji:

·        Świadomy zawsze ubezpieczony

·        Co Ci się należy, kiedy płacisz składki

·        Renty i emerytury

·        E-ZUS, czyli firma pod ręką

Projekt ten powstał, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. 

Podczas zajęć młodzież dowiedziała się, czym naprawdę jest system ubezpieczeń społecznych, jakie niesie korzyści i jakie obowiązki.

Zajęcia stanowią integralną część programu innowacji skarbowo-prawnej. 

Małgorzata Borkowska

Read more

Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

Przedstawiciele  III i IV klasy ekonomicznej w dniu 10 grudnia 2020 wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach” organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Ekonomii i Finansów.

Galę finałową otworzył Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów dr hab. Ryszard Kata, prof. UR oraz Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów UR do spraw współpracy ze szkołami średnimi, Koordynator Projektu dr Piotr Cyrek.

Konferencja składała się z części konkursowej oraz prelekcji ekspertów z zakresu bankowości –  Piotra Żmudzkiego: „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” oraz  Krzysztofa Ostafińskiego: „Oszczędzanie długoterminowe”.

Naszą szkołę reprezentowali z klasy III – Ewa Babiarz, Anna Dziurzyńska, Dawid Szklanny, Beata Rusinek, Gabriela Joniec, Wiktoria Paruch , z klasy IV – Gabriela Lech, Klaudia Czechera, Krystian Wygonny, Paulina Bogdan, Sylwia Klimek, Wiktoria Goch.

Małgorzata Borkowska

Read more

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Olimpiadzie ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

Dnia 14 grudnia 2020 roku odbył się I etap Olimpiady. Wzięło w nim udział 30 uczniów z klas ekonomicznych.

Niżej wymienione uczennice otrzymały najwyższą liczbę punktów i zostają zgłoszone do udziału w II etapie:

Węglarz Paulina III TE

Węglarz Patrycja III TE

Magdalena Młynek II TEG

Gratulujemy młodzieży sukcesu  i życzymy dalszych osiągnięć.

Małgorzata Borkowska

 

Read more