Archives for kwiecień 2021

Nowa pracownia kształcenia zawodowego w Chrobrym

Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku prowadzony jest
 projekt „Spedytor na maksa!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz  Powiatu  Leżajskiego. Głównym celem tego działania jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

W ramach przedsięwzięcia, uczniowie odbywają płatne staże zawodowe u Partnera projektu – w firmie Styropianex Transport sp. z o.o., uczestniczą w specjalistycznych warsztaty organizowanych na  wyższych uczelniach oraz uczą się wg zmodyfikowanego programu w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach komputerowych.

W pierwszym etapie projektu  powstała pracownia spedycji, w której uczniowie uczący się na kierunku technik spedytor mogli łączyć wiedzę z praktyką pracując na aktualnych programach wykorzystywanych
w firmach spedycyjnych. Drugi etap projektu zakładał min. doposażenie kolejnej pracowni w sprzęt niezbędny przy nauce zawodu – specjalistyczne programy pozwalające zarządzać taborem, magazynem, prowadzić kartotekę pojazdów, kierowców, tworzyć i drukować niezbędne dokumenty.

I tak, w marcu 2021 r. powstała pracownia środków transportu. Nowa pracownia wyposażona jest w 17 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem, 4 drukarki laserowe, modele wózków widłowych i inne pomoce dydaktyczne. Łączny koszt doposażenia pracowni środków transportu to  78 230,14 zł.

Miejmy nadzieję, że już niedługo uczniowie będą mogli zasiąść w ławkach i w pełni korzystać z nowego  sprzętu i przygotowanego oprogramowania.

Agnieszka Kolano

Urszula Grzywna

Read more

2TLG – Spotkania z Matematyką

Jaka jest historia ubezpieczeń na życie?  Co wpływa na wysokość składek? Jak można je obliczyć?

Tego dowiedzieli się uczniowie klasy  2TLG,  którzy w dniu 14.04.br wzięli udział w wykładzie „Matematyka w ubezpieczeniach” organizowanym przez SNM oraz UR.

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielił dr hab. Jacek Chudziak – profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego,

który w bardzo ciekawy i przyjazny sposób ukazał  korelację między matematyką a innymi dziedzinami.

Spotkanie było znakomitą okazją do powtórzenia oraz poszerzenia wiadomości z przedmiotów zawodowych, jak i matematyki.

Urszula Grzywna

Read more

Piszą o nas – Spedytor na Maksa!

Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku prowadzony jest projekt „Spedytor na maksa!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Powiatu Leżajskiego. Głównym celem tego działania jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Kolejne grupy młodzieży kształcące się w zawodzie technik spedytor odbywają płatne staże zawodowe, uczestniczą w warsztatach, a szkoła doposaża się w nowoczesne pracownie zawodowe.

Lokalna prasa śledzi poczynania naszych uczniów i ich udział w działaniach projektowych.

Urszula Grzywna

Read more

Rekrutacja 2021 zakończona!

Dobiegła końca równościowa rekrutacja do projektu pn. “Spedytor na maksa!”.

25 nowych uczestników z klas o profilu TECHNIK –SPEDYTOR (klasy II po SP i Gim)

odbędzie staże zawodowe u Partnera, tj. Styropianex Transport sp. z o.o. spółka komandytowa, weźmie udział w warsztatach prowadzonych przez Panią dr Annę Mazurkiewicz – nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz będzie się uczyć zmodyfikowanym programem posługując się nowoczesnym sprzętem oraz aktualnymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w spedycji.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Szczegółowe informacje, wyniki naboru, regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie dostępne są na tablicy ogłoszeń oraz w  biurze projektu – pok. 49 ZSL Leżajsk.

Koordynatorzy projektu

Read more