Archives for TL - Logistyk

Sukcesy w projekcie „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy”

Kończy się pierwszy rok realizacji projektu, który rozpoczął się  1 maja 2017 roku – zatem czas na częściowe podsumowania. Rok projektowy 2017 był  pracowity ale zarazem  i bardzo owocny.

Do sukcesów należy zaliczyć:

I. Realizację przez 80 uczniów ( w tym 45 z klas logistycznych i 35 z  klas ekonomicznych):

1.      Trzech rodzajów warsztatów logistycznych z branży TSL  i dwóch ekonomicznych prowadzonych przez praktyków z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2.      150 lub 300 godzinnych staży zawodowych, podczas których uczniowie oprócz bezcennego doświadczenia zawodowego otrzymali stypendium stażowe.

II. Zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych z zakresu:

1.      Obsługi wózków jezdniowych kat. II przez 24 uczniów klas logistycznych.

2.      Prawo jazdy kat. C przez czterech uczniów, w tym jeden C+E, a pozostali są w trakcie zdobywania kwalifikacji C+E.

3.      Obsługi kas fiskalnych przez 20 uczniów klas ekonomicznych.

III. Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i oprogramowania do nowych pracowni zawodowych: techniki biurowej i gospodarki materiałowej oraz doposażenie pracowni środków transportu.

IV. Podjęte formy dokształcania przez 8 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie podnoszenia kompetencji i uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych (kursy i studia podyplomowe).

 

Koordynatorzy projektu:

Agnieszka Kolano

Andrzej Makówka

 

Read more

Najlepszy logistyk w Chrobrym w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej

Dnia 1 grudnia odbył się II etap 10 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, której organizatorem była Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

Punktualnie o godz. 11.00 każdy z olimpijczyków otrzymał zestaw 25 testowych pytań i 75 minut do dyspozycji. Drugi etap to wyższy poziom trudności, bo w teście pojawia się więcej niż jedna poprawna odpowiedź do wyboru.

 Wyniki 2 etapu będą dostępne do 15 grudnia

Życzymy jak najwyższej liczby punktów.

Wychowawca

Agnieszka Kolano

 
 
Read more

Nowe pracownie zawodowe w Chrobrym

W ramach realizacji działań projektowych „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” zakupiony został sprzęt, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie do nowych pracowni zawodowych o łącznej wartości: 135 979,75 zł.

Utworzone zostały pracownie:

1.Techniki biurowej (nr 46) wyposażona w: 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office oraz DMS Forms, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik ekonomista.

2. Gospodarki materiałowej (nr 57) wyposażona w: 16 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Office i programem LoMag, 4 drukarki etykiet, 4 czytniki kodów kreskowych, 5 drukarek dokumentów logistycznych, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

Jednocześnie doposażona została pracownia środków transportu (nr 37) w program Cartall Truck, pomoce dydaktyczne i fachową literaturę do nauki zawodu technik logistyk.

Utworzone pracownie zawodowe przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w zawodach: technik logistyk i ekonomista.

Koordynatorzy projektu:

Agnieszka Kolano

Andrzej Makówka

 

 

Read more

Szkolenie logistyków w WSIiZ

07 grudnia 2017 roku klasa 1TL wraz z wychowawcą Andrzejem Makówką i panią Martą Makówką uczestniczyła w praktycznym szkoleniu logistycznym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania prowadzonym przez wykładowców uczelni.

Szkolenie w zakresu możliwości programu FlexSim przeprowadził dr Grzegorz Wróbel.

Oprogramowanie  służy do odwzorowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie wizualizacją w 3D. Jego możliwości pozwalają zbudować całą infrastrukturę przedsiębiorstwa oraz zaprojektować  cykl produkcyjny w taki sposób, by przebiegał on jak najpłynniej, w jak najkrótszym czasie oraz generował jak najniższe koszty.

Grę logistyczną w programie TransEdu, podczas której młodzież rywalizowała ze sobą o najwyższy zysk z 1 km z wykorzystaniem zaangażowanej  floty transportowej, przeprowadziła pani Kateryna Lysenko. 

Młodzież jednocześnie uczyła się i świetnie się bawiła.

Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach realizowanej umowy „Klasa patronacka”.

Należy podkreślić rosnące zainteresowanie kształceniem logistycznym zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym, które wynika ze wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowanych logistyków  na rynku pracy.

Marta Makówka

Andrzej Makówka

 

 

Read more

Logistycy z wizytą w Firmie Omega Pilzno Godawski&Godawski Sp. z o.o. w Pilźnie

26 września 2017 roku uczniowie klasy 2 technik logistyk odbyli ciekawą wycieczkę do Omegi Pilzno Godawski & Godawski Sp. z o.o. Firma od 21 lat specjalizuje się w międzynarodowym transporcie, spedycji i usługach logistycznych drogowych, kolejowych, lotniczych i morskich.

Celem wycieczki było zapoznanie się z praktycznymi działaniami logistycznymi firmy, w tym poznanie pracy działu spedycji i działu kontaktu z klientem. Nasi logistycy zobaczyli prace autoryzowanego serwisu Volvo, myjnię samochodową, stację paliw, parking główny i park maszyn (ciągniki siodłowe, naczepy typu: chłodnie, chłodnie – hakówki, plandeki, kubatura MEGA, silosy do przewozu sadzy, cysternę do przewozu paliw).

Ważnym punktem wyjazdu był Podkarpacki Park Logistyczny w Podgrodziu. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili magazyn wysokiego składowania o powierzchni magazynowej 17 000 m2, zostali zapoznani z jego funkcjonowaniem, pracą wózków widłowych i układnic regałowych oraz dokumentami magazynowymi. Ponadto zaprezentowano im skład celny i akumulatorownię. Wycieczka miała charakter ściśle dydaktyczny poszerzający wiedzę zawodową młodych logistyków.

Wyjazd odbył się dzięki współpracy firmy i szkoły w ramach programu „Akademia Omega”.

Opiekunami wycieczki były: p. Agnieszka Kolano, p. Elżbieta Jużyniec i p. Beata Kościółek.

Elżbieta Jużyniec

Read more

Olimpiada Logistyczna (etap I)

4 października 2017r. w naszej szkole odbyła się X edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, w której wzięło udział 44 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk. Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu. Celem Olimpiady jest upowszechnianie nowoczesnej wiedzy logistycznej. Zawody rozgrywane są w systemie trzystopniowym. W naszej szkole odbyły się zawody I stopnia. Kolejny II stopień – okręgowy odbędzie się 1 grudnia 2017r. a finał- 2 marca 2018r. w Poznaniu. Młodzież z klasy 2 TL, 3 TL i 4 TL z dużym zaangażowaniem rozwiązywała test składający się z 25 pytań dotyczący zagadnień transportu, spedycji, dystrybucji, magazynowania i zarządzania zapasami.

Nagrodą za zwycięstwo w Olimpiadzie są nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora oraz bezpłatne studia I i II stopnia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Uczestnicy Olimpiady uzyskiwali 2 pkt za każdą poprawną odpowiedź, natomiast każdy błąd kosztował ich stratę 1 punktu. Liczymy na sukces młodych logistyków na etapie szkolnym, co pozwoli im na dalsze uczestnictwo w kolejnych etapach zawodów. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki!

E. Jużyniec, A. Kolano, A. Makówka

Read more

Logistycy i ekonomiści z Chrobrego zdobywają nowe kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

W ramach realizacji projektu: „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista – sukces na rynku pracy” 80 uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk i ekonomista odbyło wakacyjne staże zawodowe w wymiarze 150 lub 300 godzin u 40 pracodawców powiatu leżajskiego i powiatów sąsiednich. Oprócz zdobytego przez młodzież bezcennego doświadczenia zawodowego uczniowie mieli możliwość gratyfikacji finansowej w postaci otrzymanego stypendium stażowego.

4 uczniów zdało egzamin państwowy z wstępnej kwalifikacji do kat. C i rozpoczęło kurs na prawo jazdy kat. C, CE, tak aby w niedalekiej przyszłości dodatkowo oprócz wyuczonego fachu logistyka zdobyć zawód kierowcy zawodowego.

Ponadto 26 uczniów, w tym aż 15 dziewcząt ukończyło kurs na wózki jezdniowe, z tego 16 zdało egzamin państwowy przez inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego. Grupa 10 ekonomistów ukończyła szkolenie „Obsługa kas fiskalnych”, a kolejna grupa jest w trakcie szkolenia.

Działania te zapewniają kształcenie zawodowe na wysokim poziomie dostosowanym do wymogów współczesnego rynku, a w przyszłości umożliwią młodzieży zdobycie atrakcyjnej pracy.

Andrzej Makówka
Agnieszka Kolano

Read more

Logistycy z nowymi kwalifikacjami zawodowymi

W dniu 23 października 2017 roku w nowo wyposażonej pracowni zawodowej zakupionej w ramach realizacji projektu „Wykwalifikowany logistyk i ekonomista –  sukces na rynku pracy”, odbyło się uroczyste rozdanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Rzeszowie.

Uzyskane przez młodzież nowe kwalifikacje są formą ,,Międzynarodowego prawa jazdy” i umożliwią uzyskanie pracy we wszystkich firmach w kraju i zagranicą.

Koordynatorzy projektu:
Andrzej Makówka
Agnieszka Kolano

Read more

Logistycy w BMF

27 września 2017 roku, korzystając z pięknej pogody, klasa 1 TL wraz z wychowawcą panem Andrzejem Makówką i panią Martą Makówką uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej do BMF Polska Sp. z o.o. Zakład Konstrukcji Stalowych w Leżajsku, który stanowi w grupie BMF centrum kompetencji w zakresie obróbki stali, blachy i tworzyw sztucznych. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co gwarantuje niezawodną jakość produkcji i dystrybucji. BMF charakteryzuje szeroki zakres działalności; w zakresie transportu technologicznego, systemów środków chłodząco-smarujących i komponentów przedsiębiorstwo zalicza się do liderów rynku i innowacji. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z w pełni zautomatyzowaną produkcją masową oraz produkcją termoplastycznych kształtek wtryskowych, a także z systemami składowania, logistyki i transportu w zakładzie. To pierwsze kroki młodzieży w poznawaniu zawodu, w którym postanowili się kształcić. Życzymy pozytywnych wrażeń oraz wielu kształcących i owocnych wycieczek przedmiotowych.
Marta Makówka

Read more